Friday, November 13, 2009

Pengurusan Jenazah dan Khairat Kematian

Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya samada pihak SSI ada mengadakan Sekim Khairat Kematian.

Di sini ingin dimaklumkan bahawa pihak SSI tidak mengumpul sebarang dana bagi Sekim sedemikian.

Walaubagaimanapun, pihak SSI ada menyediakan kemudahan bilik dan peralatan pengurusan jenazah bagi sesiapa saja yang berminat.

Sila hubungi Saudara Yusof Yahya +6012 319 5319 untuk maklumat lanjut.

No comments: